میوه خشک ها

جدیدترین محصولات

خشکبار

خرما پیارُم

۷۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

مخلوط ۶ میوه

۶۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

مخلوط ۹ میوه

۶۵,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومان

پرفروش ها

اسلایس ها

موز خشک

۲۸,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

کیوی خشک

۱۴,۰۰۰ تومان۱۲۲,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

خرمالو خشک

۱۴,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

مجله تلفوری