میوه خشک ها

جدیدترین محصولات

اسلایس ها

مخلوط ترش مزه

۹۵,۰۰۰ تومان۲۳۶,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

مخلوط شیرین مزه

۸۵,۰۰۰ تومان۲۱۱,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

مخلوط ۱۲ میوه

۸۶,۰۰۰ تومان۲۱۱,۰۰۰ تومان

خشکبار

زرشک پفکی

۲۳,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

پرفروش ها

اسلایس ها

موز خشک

۲۷,۰۰۰ تومان۲۲۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

سیب خشک

۱۳,۰۰۰ تومان۹۵,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

آلو خاکی خشک

۲۷,۰۰۰ تومان۲۲۵,۰۰۰ تومان

مجله تلفوری