میوه خشک ها

جدیدترین محصولات

دسته بندی نشده

زردآلو خشک

۲۹,۰۰۰ تومان۲۴۷,۰۰۰ تومان

دسته بندی نشده

خربزه خشک

۲۳,۰۰۰ تومان۱۹۶,۰۰۰ تومان

ترش، نمکی، ملس ها

آلبالو خشک بدون نمک

۱۱,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان۱۳۱,۰۰۰ تومان

پرفروش ها

اسلایس ها

مخلوط ۹ میوه

۱۰۱,۰۰۰ تومان۱۸۱,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان

اسلایس ها

آلو شابلون خشک

۲۹,۰۰۰ تومان۲۴۷,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان

مجله تلفوری