همکاری با ما

فروشگاه و مرکزی باشید که مشتری هر بار آن را برای خرید کالا یا دریافت خدمت انتخاب می کند

در توافق با اصل پارتو (Pareto) که می گوید ۲۰٪ از خریداران مسئول ۸۰٪ از درآمد هستند، مشتریان تکراری کلید اصلی زنده ماندن یک کسب و کار می باشند. در این راستا اجرای طرح وفاداری به فروش بیشتر تبدیل می شود اما، کارت های وفاداری مشتری به طور خودکار به تجارت تکراری تبدیل نمی شوند و عدم ارائه برنامه های متنوع جهت وفادار نمودن مشتریان به برند شما، می تواند به درآمدتان آسیب برساند.

ما در کنار شما هستیم تا کسب و کار خود را تبلیغ کنید، مشتریان جدید برای کالاها و خدمات خود یافته و آن ها را به مشتریان دائم تبدیل کرده و مشتریان سابق خود را نیز حفظ نمایید. جهت ارتقای کسب و کار کوچک یا بزرگ خود فرم زیر را تکمیل کنید.